Persbericht: Ben jij een “chille-tevreden-teamdenker” of eerder een “ontevreden-laat-me-gerust-werker”?

Ontdek de vijf medewerkersprofielen volgens een onderzoek van iVox, in opdracht van Nestlé Professional

Maandag 22 februari 2016 — Met de intrede van generatie Z op de werkvloer, werd het bestaande evenwicht tussen de generaties verstoord. Vier verschillende generaties werken vandaag nauw samen: de babyboomers (1946-1964), generatie X (1965-1979), generatie Y (1980-1992) en generatie Z (geboren na 1993). Uit onderzoek van iVox, in opdracht van Nestlé Professional, blijkt dat de generaties verschillende, maar ook gelijklopende opvattingen hebben over hun werk(omgeving). Vijf werknemersprofielen werden uit het onderzoek afgeleid.

“Werkgevers worden vandaag geconfronteerd met een nieuwe realiteit op de werkvloer. We vinden het belangrijk om na te gaan hoe verschillende generaties een invloed hebben op de creativiteit en de productiviteit, twee elementen waarbij onze koffie een belangrijke rol kan spelen.” – Katty De Keyzer, Country Business Manager Nestlé Professional België

Vijf werknemersprofielen
UIt het onderzoek komen vijf verschillende werknemersprofielen naar boven. Een eerste profiel is de “gestresseerde-mee-naar-huis-pakker”. Deze werknemer kenmerkt zich vooral door een gemiddelde jobtevredenheid, een hoog stressniveau en een hoge werkdruk. Zoals de term het stelt, kan deze werknemer het werk moeilijk loslaten. Dit profiel bestaat uit een mix van alle generaties.

Daarna onderscheidt men de “ontevreden traditionalist”. Deze werknemer ervaart eveneens een hoog stressniveau en houdt er een conservatieve visie op werken na. Het werk is geen belangrijk onderdeel van de identiteit en bijscholing is geen must voor deze werknemer. Opmerkelijk is wel dat ontevreden traditionalisten aangeven positief te staan tegenover online communicatie.  Deze groep bestaat vooral uit babyboomers en generatie X-werknemers. Maar een klein aandeel van de ontevreden traditionalisten is geboren na 1988.

De “tevreden-moderne-werker-in-apart-kantoor” is een derde type werknemer. Hij of zij heeft een vooruitstrevende visie op de organisatie van het werk, maar niet op de organisatie van het kantoor. Deze werknemer ervaart weinig stress en kan het werk gemakkelijk loslaten buiten de werkomgeving. Dit type werknemers bestaat uit een gelijkmatige verdeling van generaties.

Een vierde profiel is de “chille, tevreden teamdenker”. Deze groep bestaat vooral uit generatie Z-werknemers. Ze ervaren weinig stress, houden van teambuildingsactiviteiten en een moderne inrichting. Verder ervaren zij een hoge tevredenheid.

Het laatste werknemersprofiel is de “ontevreden-laat-me-gerust-werker”. Deze werknemer heeft een moderne visie op werken, maar is vrij asociaal. Hij/zij telt de uren af tot het einde van de werkdag en is een voorstander van thuiswerken. Binnen dit profiel heerst een conservatieve visie op kantoorwerken en een negatieve visie op teambuilding en vriendschap op het werk. Deze groep bestaat maar voor een 7% uit generatie Z-werknemers. Verder is er een gelijke verdeling van andere generaties.

Vier generaties, één werkvloer
Uit het onderzoek blijkt ook dat jongeren minder stress ervaren op het werk en het als minder emotioneel belastend ervaren. Jongeren hebben een groter gevoel van autonomie en ondersteuning van leidinggevenden. Daarnaast voelt generatie Z (70%) een grotere verbondenheid met het bedrijf, in vergelijking met 56% voor generatie Y, 57% voor generatie X en 58% voor de babyboomers. Het werk is voor zeven op de tien werknemers een belangrijk element van de eigen identiteit. De helft van de respondenten geeft bovendien aan collega’s als vrienden te beschouwen. Vooral jongeren (63%) sluiten vriendschappen op het werk.

Uit het onderzoek blijken daarnaast ook elementen te zijn waar de verschillende generaties eenzelfde opvatting over hebben. Zo zijn er geen generatieverschillen omtrent de opvatting over overuren. De helft van de respondenten geeft aan dagelijks overuren te presteren. Er is ook geen generatieverschil wat betreft online overleg. De meeste respondenten vinden face-to-face-communicatie en fysieke aanwezigheid bevorderlijk. Acht op de 10 respondenten geeft aan nooit van thuis te werken. Dit maakt fysiek overleg immers moeilijk. Het zijn vooral jonge dertigers die graag één dag per week van thuis willen werken. Jongeren wensen meer flexibiliteit en willen bijvoorbeeld graag zelf hun werkuren bepalen. Opvallend is wel dat jongeren geen voorstander zijn van een kortere werkweek.

Dit onderzoek toont aan dat de houding ten opzichte van het werk en de werkvloer verschilt per generatie. Het is voor werkgevers een uitdaging om een werkomgeving te creëren die iedereen kan inspireren. Nestlé Professional zoekt samen met het bedrijf naar de koffie-oplossing, die alle generaties kan bekoren, zoals een koffiecorner. Zo bieden ze een inspirerende plek met gevarieerde koffie, om te voldoen aan de behoeftes van alle werknemers, over de generaties heen.